Presentació nou visor urbanístic

Presentació nou visor urbanístic

El Servei d’Innovació i Gestió de Dades d’Urbanisme (SIGDU) ha desenvolupat aquest visor urbanístic, el qual planteja una òptica integrada, completa, assequible i actualitzada de la realitat urbanística vigent. A aquest efecte inclou, entre moltes altres coses:

  • El Pla general estructurant de 2023 mantenint, en tot el que no supera, el Pla general de 1998 i el Pla de reforma interior de la Platja de Palma de 2015, modificacions definitives de planejament incloses.

  • Accés integral a la resta d'instruments de planejament que els departaments corresponents faciliten per a la publicació, amb la qual cosa s’obté una visió integral del desenvolupament urbà.

  • El nou visor no només incorpora l'accés a aquesta documentació pel simple fet de clicar a qualsevol punt que estigui afectat per aquesta, sinó que també resol el problema endèmic que impedia accedir a aquesta documentació a través dels navegadors més populars.

                  
 

                              Què puc fer amb el visor?

Data darrera modificació: 8 d’abril de 2024