Reduïm, reutilitzam i reciclam residus

Reduïm, reutilitzam i reciclam residus

Imagen_/documents/472470/8838460/2_96054_1.jpg/8896c96e-4d5b-6034-37e8-5d08e69a8f6c?t=1679399103646

 

La generació de residus s'ha convertit en un dels principals problemes de les societats modernes, tant pel seu impacte ambiental com pel cost econòmic. Per això aconseguir una gestió eficient i un percentatge alt de reciclatge és un dels objectius més importants de Palma.

A l'hora de fer la recollida selectiva diferenciam entre el paper i el cartró, el vidre, els envasos lleugers i la matèria orgànica.

Després d'haver separat, allò que ens queda s'anomena rebuig i inclou tots aquells residus que no podem reciclar.

Des de la regidoria d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal estam impulsant alguns canvis a la nostra ciutat relacionats amb la gestió dels residus:

  • Avançar cap a l'objectiu europeu de 50% de reciclatge.
  • Implantar sistemes de recollida de la matèria orgànica per elaborar compost.
  • Millorar els punts verds fixes i desplegar els punts verds mòbils per barri
  • Implantar Sistemes porta a porta per a determinats productors i barris.

Tot això comptant amb la participació de la ciutadania i, molt especialment, amb les associacions i les escoles.

Més informació a www.emaya.es/ca/

Data darrera modificació: 2 de maig de 2023