Agricultura

Agricultura

Banner Agricultura urbana i ecològica

Les terres agràries del terme de Palma, foren base de la nostra alimentació i dels nostres paisatges, són cada cop més escasses. Els models agraris intensius reemplacen una agricultura pagesa de qualitat amb la consegüent degradació del paisatge, del sòl i dels recursos naturals.

Així les terres agrícoles del terme de Palma estan amenaçades, a causa del progressiu abandonament de la pagesia tradicional, de l'empobriment de la diversitat rural i de l'especulació urbanística i la proliferació d'infraestructures.

Per altra banda constitueixen un bé comú de difícil accés, a causa de la falta de regulació del preu del terra, l'elevada inversió inicial necessària, manca de reconeixement de l'activitat agrària, la intensificació de l'activitat agrària, els recels de la propietat a llogar les seves terres, la manca de formació més enllà de la reglada, la falta d'experiència i de cultura agrària per part de la gent jove i de la població en general, etc. aconseguir revertir la degradació de l'entorn rural de Palma promocionant els usos agrícoles i el seu entorn natural és una inversió de futur que contribueix a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans.

 

 

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023