Cooperació

Cooperació

L'Ajuntament de Palma té la voluntat de consolidar i incrementar en la mesura del que sigui possible els compromisos de la ciutat en la defensa dels drets humans i la cooperació. Els objectius són:

  • Contribuir al desenvolupament de països en vies de desenvolupament.
  • Sensibilitzar, educar i fomentar per a la participació de la ciutadania en el desenvolupament i el foment dels drets humans, les relacions nord-sud, la problemàtica general dels pobles i els col·lectius empobrits, la lluita contra el racisme, la xenofòbia i qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, origen, ètnia, orientació sexual, edat o capacitat.
  • Col·laborar en l'acollida i la integració de persones refugiades

Per a assolir-ho, comptam amb diverses línies:

  • La convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de sensibilització i promoció dels drets humans.
  • El Conveni per a instrumentalitzar l'aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat.
  • El Conveni per a instrumentalitzar l'aportació a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.

Data darrera modificació: 27 de març de 2023