Atenció presencial

Atenció presencial

Informació de les Oficines d'atenció presencial

 

També podeu consultar la relació de tràmits i gestions que es poden fer amb signatura o sense signatura digital mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma: https://seuelectronica.palma.es

 

Per veure adreces, horaris i telèfons de les oficines clicau aquí

A les oficines d'atenció presencial s'ofereixen els serveis següents:

Serveis AMB CITA PRÈVIA (que es pot demanar a través del web):            

 1.  Altes al padró municipal (inscripcions procedents d'un altre municipi o l'estranger).
 2. Canvis de domicili al padró municipal  (procedents de Palma).
  (En aquests dos supòsits si són urgències justificades es poden demanar al 010).
 3. Registrar sol·licituds [1] adreçades a altres administracions públiques, per als no obligats  a fer-ho telemàticament, d'acord amb l'art. 14.1 de la Llei 39/2015 (LPAC).
  (Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds telemàticament, i preferentment, a través de la seu electrònica de l'administració destinatària).

Serveis SENSE CITA PRÈVIA:

 • Informació general municipal
  • Facilitar els impresos corresponents per a les peticions a l'Ajuntament.
  • Indicar als ciutadans on són les dependències per a tramitar les seves peticions.
  • Donar tota classe d'informació municipal.
 • Informació fiscal municipal
  • Donar informació fiscal municipal.
  • Autoliquidar [2] per a permisos d'obres, obertura d'establiments,   ocupacions de la via pública, guals, taxis, etc.
  • Autoliquidar [2] l'impost de vehicles de nova matriculació.
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Palma
  • Registrar sol·licituds [1] destinades a l'Ajuntament de Palma .
 • Tràmits padró:
  • Els majors de 65 anys poden anar directament a l'OAC de Son Moix sense cita previa, per altes o canvis de domicili al padró municipal.
  • Altes per naixement.
  • Baixes.
  • Modificació de dades personals.
  • Renovacions periòdiques de les inscripcions dels estrangers no  comunitaris.
  • Certificats (o volants) d'empadronament. 
  • Certificats de residència (per a viatjar).
 • Targeta Ciutadana
 • Entrega de notificacions i informes

Les nostres oficines estan dotades de:

 • Imatge_deficiències auditives bucles magnètics d'ajuda a persones amb deficiències auditives
 • kits d'accessibilitat visual per a persones amb dificultat de visió i de motricitat fina

_______________________________________

[1] Hi ha una sèrie d'escrits que no es poden presentar a les oficines de registre de l'Ajuntament de Palma, com poden ser: els escrits anònims; els escrits dirigits a determinats organismes (Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Tribunal de Comptes, jutjats i tribunals; Corts Generals, assemblees legislatives de les comunitats autònomes; Defensor del Poble i Defensor del Menor; Registre Civil, Registre Mercantil i Registre de la Propietat; cambres agràries i de comerç; universitats no vinculades a l'Estat; col·legis professionals, o Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A.); les al·legacions a la Junta Electoral; les sol·licituds d'inscripció al Registre Central d'Estrangers;  les sol·licituds de Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE); les sol·licituds de targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió, o les autoritzacions inicials de residència temporal i treball per compte d'altri (sí que s'hi poden recollir les renovacions d'aquestes autoritzacions).

[2] Pagament amb targeta financera a la mateixa OAC o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma en els supòsits prevists. (https://pagaments.palmademallorca.es).

Data darrera modificació: 13 de desembre de 2023