Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana

L'Ajuntament de Palma pretén ser una administració orientada a la ciutadania, eficaç, eficient i moderna. Aquest marc es desplega i concreta a través dels diferents canals d'Atenció a la Ciutadania, pel que fa tant a l'atenció telefònica, a través del SAT-010, com a l'atenció presencial a les OAC (oficines d'atenció a la ciutadania), l'atenció per correu electrònic (ajuntament@palma.cat), la seu electrònica (https://seuelectronica.palma.es) i per whatsapp (626035035)

Data darrera modificació: 19 de desembre de 2023