Serveis d'atenció a la violència masclista

Serveis d'atenció a la violència masclista


 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAIVM)

És un servei d’atenció especialitzada en les violències masclistes, amb la finalitat de prestar atenció ambulatòria integral a les dones i als infants afectats per la violència masclista, així com als homes que exerceixen les violències i vulguin deixar de fer-ho.

Atén les demandes de les persones dels entorns pròxims a les víctimes o de la ciutadania en general, així com les consultes i les col·laboracions d’altres professionals respecte d’aquestes situacions.

El SAIVM forma part de la Carta de compromisos dels serveis municipals contra la violència domèstica i la violència masclista.

El servei es desenvolupa a través de tres programes gratuïts:

 

Programa d'atenció a dones afectades per la violència masclista

Telèfon de contacte: 971 227 400
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 16 a 18'30 h o un altre horabaixa per necessitats d’atenció.

 

Programa d'atenció a filles i fills de dones que han patit violència masclista en l'àmbit familiar

Telèfon de contacte: 971 722 856
Horari: de dilluns a dijous de les 9 a les 14 h i de les 16 a les 20 h, i divendres de les 9 a a les 14 h.

 

Programa d’atenció a homes que volen assolir relacions lliures de violència masclista

Telèfon de contacte: 971 773 478 / 654 062 602
Horari:  dilluns i dimecres de les 9 a les 14 h i dimarts i dijous de les 15.30 a les 20.30 h.

 

SERVEI D’ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAMVVM)

Servei d’acolliment temporal i atenció integral per a les dones en situació de violència de gènere i per a les seves filles i fills, que a causa de la violència viscuda necessiten una alternativa habitacional per a poder elaborar un nou projecte de vida.

Telèfon de contacte: 971 465 809
Horari: 24 hores al dia els 365 dies de l’any.

Programa cofinançat pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
 

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 4 d’abril de 2024

Publicador de continguts