Àrea d'urbanisme, habitatge i projectes estratègics

Àrea d'urbanisme, habitatge i projectes estratègics

Regidor:

Óscar Fidalgo Bestard

Relació de matèries genèriques delegades:

Adscripció d'organismes i empreses:

Gerència d'Urbanisme:

Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 6a

CP 07006

Tel. 971 22 59 00 · Fax 971 44 94 40

És competència de la Gerència d'Urbanisme tramitar les llicències i comunicacions prèvies d'obres i les llicències i declaracions responsables d'activitats del terme municipal de Palma, vetlar per la seguretat dels establiments públics, tramitar l'informe d'avaluació d'edificis (IEE), vetlar pel compliment de la normativa urbanística i de l'edificació, proporcionar informació urbanística i tramitar modificacions del planejament de la ciutat. La Gerència d'Urbanisme s'estructura en cinc departaments: Planejament i Gestió Urbanística, Obres i Qualitat de l'Edificació, Activitats i Seguretat dels Establiments, Valoracions, Projectes i Informació Urbanística i, finalment, Disciplina i Seguretat dels Edificis (inclou IEE).

**** NOVETATS:

Adreça
Avinguda de Gabriel Alomar, 18 6a 07006 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 225 900

Publicador de continguts

Nom

Telèfon

Arxiu de la Gerència

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971225900 (ext. 8889, 8071, 8077 o 8148)
971 225 900. ext: 8322, 8323, 8324

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006

Servei de Planejament urbanístic: 971 225900, ext: 8512 i 8517
Servei de Gestió urbanística: 971 225900, ext: 8433 i 8440

971225900 ext. 8238-8240

Serveis de Control d'Urbanitzacions i infraestructura

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 449432. ext: 8434

Oficina del Pla General d'Ordenació Urbana

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971449404 - 8509

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 449441. ext: 8549

Departament d'Habitatge

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 225900 ext. 8273/8214

Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 723284 - 971 710940

Oficina antidesnonaments

Carrer Ferreria, 11 C.P.: 07002
971 214 197
— 10 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 10 de 12 resultats.