Targeta Ciutadana

Targeta Ciutadana

Banner Targeta Ciutadana

AVÍS IMPORTANT GRATUÏTAT DEL TRANSPORT DE L'EMT

Per gaudir de la gratuïtat en el bus de l'EMT heu de tenir la Targeta Ciutadana actualitzada. Podeu consultar la vigència a l'Àrea de l'usuari o clicant infotci.palma.cat (i triar l'opció "Consulta del perfil i la caducitat).

Si teniu el perfil caducat, heu d'actualitzar la targeta ciutadana a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma sense cita prèvia o a l'EMT-Palma amb cita prèvia (no es pot fer per Internet).

Si teniu qualsevol perfil actualitzat no heu de fer res, ja podeu pujar gratis al bus de l'EMT amb la Targeta ciutadana (no fa falta tenir saldo).

Per a més informació consultar aquí

__________________________________________________________________________________

La Targeta Ciutadana serveix, a títol unipersonal, per pagar l'autobús urbà de Palma i la línia de metro M1 (UIB) amb tarifa reduïda i sense necessitat de dur doblers en metàl·lic, com a identificador per als residents de Palma per obtenir gratuïtament per Internet el certificat de residència per a viatges i per funcions relacionades amb les bones pràctiques de la gestió dels residus, com l'obertura dels contenidors marrons per a la matèria orgànica, i d'altres que s'hi puguin incorporar.

També en poden ser usuàries les persones residents a municipis en conveni i amb el perfil No Resident, les qui tenen residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears, consten al padró municipal corresponent i són o volen ser usuàries dels serveis públics municipals associats a la targeta (llevat de l'expedició de certificat de viatge en línia, que només és per a les persones residents a Palma).

___________________________________________________________________________________

On sol·licitar-la:

___________________________________________________________________________________

En aquests moments les OAC que disposen d'estampadora per emetre les targetes i d'actualitzadora (per renovació o canvi de perfil) són les següents:

 • OAC SANT AGUSTÍ - C. de Margaluz, 30, Sant Agustí/ Cala Major - 07015
 • OAC SANT FERRAN - Av. de Sant Ferran, 42 - 07013
 • OAC L'ARENAL - Av. Amèrica, 11 Arenal - 07600
 • OAC CORT - Pl. Santa Eulàlia, 9 - 07001

Només amb cita prèvia:

 • L'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT- Palma EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS C. de Josep Anselm Clavé, 5, 07002 -  Sol·licitud cita prèvia: citaprevia.emtpalma.cat Telèfon d'atenció al públic 971214444

Les següents oficines disposen d'actualitzadora, excepte OAC S'ESCORXADOR, (per renovació o canvi de perfil) però no d'estampadora per emetre les targetes, no obstant podeu sol·licitar la Targeta Ciutadana per primera vegada o la reposició sense taxa i escollir entre:                    

- Rebre-la per correu postal en el seu domicili aproximadament en 10 dies laborables

- Recollir-la a la mateixa OAC passats uns dies.

 • OAC AVINGUDES - Av. de Gabriel Alomar, 18 - 07006
 • OAC SON FERRIOL - Av. del Cid, 8 Son Ferriol - 07198
 • OAC SON MOIX - Camí de la Vileta, 40 (edif. Palau d'Esports Son Moix) - 07011
 • OAC PERE GARAU - C. de Pere Llobera, 9 - 07007
 • OAC S'ESCORXADOR - C. de l'Emperadriu Eugènia, 6 - 07010  NO DISPOSA D'ACTUALITZADORA

___________________________________________________________________________________

 - Els residents a Palma

 - Els residents a municipis en conveni, només DUPLICATS.

   Per a obtenir la Targeta Ciutadana per primera vegada han de dirigir-se al seu respectiu ajuntament.

Les reposicions sol·licitades telemàticament estan exemptes de taxa.

__________________________________________________________________________________

 

                                                         Targeta ciutadana - Àrea de l'usuari

A l'Àrea de l'usuari podeu:

 • Consultar el vostre perfil i quan caduca. Si teniu el perfil caducat, el podeu actualitzar a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma (OAC) sense cita o a l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT- Palma amb cita prèvia.
 • Recuperar el número de la Targeta Ciutadana.
 • Consultar si s'ha trobat una targeta perduda. En cas que es trobi la Targeta Ciutadana s'enviarà un avís SMS al telèfon mòbil que consti a la base de dades de l'Ajuntament amb la indicació del lloc i horari de recollida que és el següent:

         Oficina de Targeta Ciutadana, Plaça Porta del Camp, 2 - Palma.

         Horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 h - sense cita prèvia.

         Correu d'atenció a la persona usuària: consultatargetaciutadana@palma.cat

                                     ___________________________________________________________________________________

Més informació sobre: 

L'Ajuntament de Palma té actualment subscrit 50 convenis de Targeta Ciutadana, amb 47 municipis (47 de Mallorca) i amb 3 Consells Insulars (Menorca, Eivissa i Formentera). Aquests residents hauran de dirigir-se al seu respectiu ajuntament/consell insular per sol·licitar-la. Llistat de municipis.

La primera emissió de la targeta és gratuïta, les segones reposicions i següents motivades per pèrdua o deteriorament per mal ús, seran objecte d'aplicació de la taxa per emissió de targeta, en compliment de l'ordenança fiscal i de preus públics de l'Ajuntament de Palma (6,39 €), excepte quan hagin passat dos anys o més des de l'emissió de la darrera targeta. Queden exemptes de pagament les reposicions sol·licitades per internet.

Utilització de la Targeta Ciutadana

Serveis als que es pot utilitzar

Normes d'utilització del servei