Publicador de continguts

Agenda Local 21 - Missatge de benvinguda

Molí

Us donam la benvinguda a la pàgina de l'Agenda Local de Palma; en aquesta pàgina trobareu informació de caràcter mediambiental i sobre sostenibilitat local.

És voluntat d'aquesta pàgina, ser un referent a nivell municipal en matèria de medi ambient, tant a nivell informatiu com normatiu, així com en matèria participativa, ja que és en aquesta pàgina on l'opinió de la ciutadania és necessària per a la consecució de la ciutat que tots volem i desitjam.

Per tant us animam a visitar les diferents àrees temàtiques d'aquesta pàgina i que ens aporteu les vostres idees, suggeriments, crítiques, dubtes i opinions, perquè en aquesta pàgina i en la nostra agenda, TU HI PINTES MOLT.