Districtes

Districtes

Els districtes constitueixen divisions territorials del municipi de Palma i estan dotats d'òrgans de gestió desconcentrada per a l'impuls i el desenvolupament de la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals i la seva millora, sense perjudici de la unitat de govern i gestió del municipi

>> Plànol de la ciutat per districtes

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023