El Ple Municipal

El Ple Municipal

El Ple, format pel batle/per la batlessa i els/les regidors/res, és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania al govern municipal.

EL Ple es reuneix mensualment amb caràcter ordinari, a excepció del mes d'agost. Els plenaris són el darrer dijous de cada mes a les 10:00h. A mès de poder assistir als Plenaris es pot consultar la sessió en directe al Canal Palma. A partir del mes de setembre, aquestes sessions es podràn consultar en diferit al Canal YouTube de l'Ajuntament.

COMISSIONS DE PLE.
Existeixen cinc comissions preparatòries del ple, que es celebren la setmana abans del ple (dijous i divendres):


El Reglament orgànic de participació ciutadana de Palma disposa que l'Ajuntament ha de donar publicitat a les convocatòries, ordres del dia i acords del Ple.

Amb aquest objectiu, aquesta secció publica els documents oficials de les convocatòries, amb l'ordre del dia, els extractes de les actes de les sessions plenàries on figuren els acords adoptats, sense les intervencions dels portaveus dels grups municipals, i les actes de les reunions (una vegada aprovada l'acta, a la sessió següent)

Els documents publicats procuren ometre totes les dades personals, en compliment de la legislació vigent. Això no obstant, si voleu exercir el dret de rectificació i cancel·lació de dades personals publicades erròniament, us podeu dirigir a la Secretaria General del Ple de l'Ajuntament de Palma o enviar un correu a ple@palma.cat

Data darrera modificació: 16 d’agost de 2023