Serveis d'atenció a la violència de gènere

Serveis d'atenció a la violència de gènere

Banner Serveis VG

L'Àrea de Justicia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma disposa de dos serveis per a l'atenció de la violència de gènere a Palma:

Servei d'acolliment municipal a les víctimes de violència de gènere (SAMVVG) Icona pdf

El SAMVVG presta acolliment temporal a les víctimes de violència de gènere i persones que en depenen, que viuen a Palma, quan no tinguin mitjans propis per a això o quan existeixi risc raonable que el retorn al domicili habitual pot donar lloc a noves situacions de violència.

  • Telèfon de contacte: 971 465 809

Servei Municipal d'Atenció Integral a la Violència de Gènere (SAIVVG)

El SAIVG té com a finalitat prestar atenció integral a les víctimes de violència de gènere mitjançant el desenvolupament de tres programes d'atenció específica a les dones que pateixen o han patit maltractament, als seus fills i filles, així com a les persones que exerceixen violència sobre la parella, per tal de reduir l'impacte que la violència de gènere té sobre la salut física, psíquica i social de les dones i dels seus fills i filles.

Actualment, el Servei Municipal d'Atenció Integral a la Violència de Gènere està integrat per tres Programes que presten:

Els tres programes són gratuïts.

Part d'aquests serveis s'han finançat a càrrec dels crédits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat (ara Ministeri d'Igualtat).

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 2 de maig de 2023