Registre d'interessos, activitats i béns patrimonials de l'Ajuntament de Palma

Registre d'interessos, activitats i béns patrimonials de l'Ajuntament de Palma

Banner Registre d'interessos

El dia 11 de novembre de 2020 es va signar el Conveni entre l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma per tal d'establir l'ús del Registre de Béns Patrimonials de l'OAIB per part de l'Ajuntament, prèviament autoritzat pel Ple en sessió del dia 24 de setembre de 2020 (Registre de Convenis núm. 1698).

En conseqüència, a partir de l'11 de novembre de 2020 les declaracions d'interessos, activitats i les seves modificacions s'han de consultar i, en el seu cas presentar, al Registre existent a la seu electrònica de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Registre:

https://oficinaelectronica.oaib.es/declaraciones/transparencia/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Històric

Data darrera modificació: 17 d’octubre de 2023