Projecte de millora de l'enllumenat dels barris de Palma

Projecte de millora de l'enllumenat dels barris de Palma

Banner gestió integral enllumenat exterior

Projecte de millora de l'enllumenat dels barris de Palma, un projecte de gestió integral de l'enllumenat exterior i de la millora de l'eficiència energètica de les infraestructures públiques que està cofinançat en un 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del programa Feder 2014-2020 de les Illes Balears. Més informació a www.federpalma.es

Data darrera modificació: 28 de febrer de 2023