Oficina de Districte Llevant

Oficina de Districte Llevant

Regidora del Districte Llevant: Maria de Lourdes Roca Calafell

Adreça
Carrer de José de Diego, 4 baixos 07008 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 426 275
Fax: 971 247 069
Correu electrònic : districte.llevant@palma.es