010 - Servei d'Atenció Telefònica a la Ciutadania (SAT)

010 - Servei d'Atenció Telefònica a la Ciutadania (SAT)

El SAT-010 és un servei d'informació general i de gestions municipals que funciona els 365 dies de l'any, amb un horari ininterromput de 7 a 23 h.

Els serveis que presta són:

 • Informar telefònicament sobre:
  • l'Ajuntament: tràmits municipals, convocatòries, llista de carrers, cursos, activitats culturals, targeta ciutadana i altres serveis municipals
  • altres administracions: informació general
 • Canalitzar:
  • avisos de conservació i manteniment de la ciutat: reparació de vies públiques, enllumenat públic, zones verdes, arbratge, mobiliari urbà, brigades exprés i d'altres
  • avisos de retirada de vehicles, fems, sacs d'obra, etc. a la via pública
  • denúncies higienicosanitàries i tancament de solars
 • Donar cita prèvia per als tràmits padronals urgents i per als majors de 65 anys -altes i canvis de domicili- (de 14 a 23 h) i anul·lacions de cites de 7 a 23 h..

Podeu consultar els compromisos del servei d'Atenció telefònica a la Carta de compromisos d'atenció a la ciutadania

____________________________

Cost de la trucada al 010 : Establiment de  trucada  0,30870 € , el cost /minut 0,07408 €. Preu sense IVA. Tarifat per segons. (Telèfon de tarificació addicional d'acord amb el BOE núm. 226 de 20 de setembre de 2013. Resolució de 31 de juliol de 2013).

L'Ajuntament no ingresa cap quantitat per les trucades rebudes i, per tant, no repercuteix cap cost als qui l'utilitzen pel servei que ofereix.

Adreça
, Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon:

010  Només si la telefonada es realitza des de Palma

Per a cridades des de fora del terme municipal de Palma: 971225900
També es pot contactar a través del núm. de mòbil : 630308226

Data darrera modificació: 28 de juny de 2023