Publicador de continguts

Organigrama alts càrrecs, dades biogràfiques i contactes

 

Batlia - Jaime Martínez Llabrés
Coordinador/a general de Batlia: Carmen Lliteras Arañó
Cap de premsa del Gabinet de Batlia: Mª José Merino Ruiz
Coordinador/a general de Comunicació: Cristina Graupera Gutiérrez
Director/a general de Govern municipal: Ignacio Fernández Gutiérrez
Director/a general de Gabinet de la Batlia:
Director/a general de Comunicació: Alberto Vera Atienza
Director/a general de Protocol: Margarita M. Aguiló Buades
Director/a general de Premsa: Catalina Maria Guasp Salom
Defensora de la ciutadania: Anna Moilanen Jaakola (R.O.
Drets de la Ciutadania)
Director/a general adjunt/a al Defensor/a de la Ciutadania:
 
I. Àrea de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal - Javier Bonet Díaz
Coordinador/a general de Cultura i Arts visuals: Fernando Gómez de la Cuesta
Director/a general de Música i Arts escèniques: Rafel Brunet Guerrero
Director/a general de Patrimoni i interpretació de la ciutat: Pilar Ribal Simó
Coordinador/a general de Turisme i Restauració: Victoria Mulet Aguiló
Coordinador/a general de Innovació i Districte Digital i atribució funcions gerent IMI: David Díez Herreros
Director/a general d'Esports: David Salom Fuentes
- Institut Municipal de l'Esport (IME): Miguel Angel Bennasar Llabrés
- Institut Municipal d'Innovació (IMI): 
- Palau de Congressos: José Maria González Navarro
- Fundació Pública Pilar i Joan Miró a Mallorca: Francisco Copado Carralero
- Fundació Turisme Palma de Mallorca 365: Pedro Homar Oliver
I.1 Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana i Civisme - Miguel Busquets Salom
Director/a general de Seguretat Ciutadana: Bartolomé Cañellas Cardona
Director/a general de Civisme: Teodoro Serra Sancristóbal

II. Àrea de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut, Interculturalitat i Igualtat -  Lourdes Roca Calafell
Coordinador/a de Serveis Socials i Igualtat: Patricia Pizà Noguera
Director/a general d'Educació i Infància en funcions de gerent del PMEI: José Maria Noguera Vert
Director/a general de Participació ciutadana i Coordinació de districtes: José Luís Iglesias Caballé
Director/a general de Joventut: Patricia Díaz Ors
Director/a general de Interculturalitat: Francisca Rosa Sampol Moyá

Districte Centre: Sra. María Mercedes Celeste Palmero - Coordinador/a: Pastor Antequera Rafael
Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi: Sr. Miguel Busquets Salom - Coordinador/a: Oliver Forteza, Francisca
Districte Ponent: Sra. Belén Soto Mateu - Coordinador/a: Aguiló Serra, Francisco Javier
Districte Nord: Sr. Llorenç Guillem Bauzá de Keizer - Coordinador/a: Server Navarro, Antonio
Districte Llevant: Sra. María de Lourdes Roca Calafell - Coordinador/a: Haro Márquez, José Luís
II.1. Àrea Delegada de Gent Gran - Maria Luisa Marqués Rattier
Director/a de Gent Gran: Maria Angeles Dueñas Tenedor
III. Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics - Óscar Fidalgo Bestard
Gerent/a d'Urbanisme: Bartolomé Abad Socias
Subgerent/a director d'Urbanisme:
Director/a general de projectes estratègics: Marta Amer Cerdà
- Gerent/a de PMH-RIBA:
IV. Àrea d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior - María Mercedes Celeste Palmero
Coordinador/a general d'Hisenda: Josep Lluís Cortès Fleixas
Director/a general de Funció Pública i Govern Interior: Bàrbara Martí Mora
Director/a general de Pressupost: José Garrido Grueso
V. Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat, Espais Naturals i Benestar Animal - Llorenç Guillem Bauzá de Keizer
Director/a general de Medi Ambient, Espais naturals i Benestar Animal: Sebastián Pujol Inarejos
- Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (EMAYA): Lorenzo Francisco Morey Forcades
VI. Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat - Belén Soto Mateu
Coordinador/a general d'Infraestructures i Accessibilitat:
- Empresa Funerària Municipal (EFM): Miquel Gomila Ginard
VI. 1. Àrea Delegada d'Economia, Comerç, Autònoms, Sanitat, Consum, Mercats i Fires - Guadalupe Ferrer Melgarejo
Coordinador/a general d'Economia, Comerç, Autònoms, Mercats i Fires:
Director/a general d'Economia i Comerç: Antoni Fuster Bibiloni
Director/a general d'Autònoms: Juan Antonio Tormo Roca
Director/a general de Sanitat, Consum, Mercats i Fires: Mª del Carmen Esparza Morales
- Gerent/a de PalmaActiva: Carmen Aguiló Buades
- MERCAPALMA: Jeroni Barbón Juan
VII. Àrea de Mobilitat i Polígons Industrials - Antonio Deudero Mayans
Director/a general de Mobilitat: Antonio Román Medina
Director/a general de Polígons industrials: Pedro Manuel Led López
- Empresa Municipal de Transports (EMT SA): Juan José Elias Pérez
- Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP SA): Lydia Pérez Martínez

 

Feu clic per accedir a les dades biogràfiques, agenda, l'adreça electrònica, càrrecs, etc. de regidors, i a la ressenya biogràfica quant als alts càrrecs.