Publicador de continguts

Estudis i Projectes

 

  • Per atendre les actuacions del Departament d'Infraestructures que tinguin caràcter general o de suport, tenen encaix en aquest programa quan no són directament atribuïbles a projecte o activitat dins alguns dels altres àmbits funcionals (edificis municipals, enllumenat públic, logística, parcs i jardins i vialitat). Les despeses de funcionament de la Prefectura, del Servei Administratiu o del Servei d'Estudis i Projectes també s'inclouen en aquest programa.
Activitats principals i objectius Actualitat Projectes
Fletxa_Tornar

ACTIVITATS PRINCIPALS I OBJECTIUS


a. Programar, projectar i executar les inversions en infraestructures i equipaments urbans que responguin a necessitats estructurals sota criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat, racionalitat i eficiència. En coordinació amb l'àrea competent en matèria de mobilitat en aquelles infraestructures relacionades amb la mobilitat.

b. Informar, en coordinació amb la resta de les àrees, sobre els plans, els projectes i els estudis promoguts per altres administracions públiques, coordinant-hi les actuacions necessàries.

c. Col·laborar amb els serveis del Departament en l'elaboració de plans i projectes de millora de les instal·lacions i dels equipament municipals, assumint la redacció dels projectes, els estudis i la resta de documents tècnics que corresponguin per a la seva execució.
 
Fletxa_Tornar

ACTUALITAT

Fletxa_Tornar

PROJECTES