Publicador de continguts

Edificis Municipals

 

  • L'Ajuntament de Palma, a través del Servei d'Edificis Municipals depenent del Departament d'Infraestructures, desenvolupa actuacions de caràcter estructural i funcional per a garantir el funcionament operatiu i adequació normativa dels immobles de titularitat municipal i d'escoles públiques. Els crèdits pel manteniment i neteja de les escoles estan inclosos al pressupost de l'Àrea 10 d'Educació, els quals són gestionats per aquest Servei.
Activitats principals i objectius Actualitat
Fletxa_Tornar

ACTIVITATS PRINCIPALS I OBJECTIUS


a. Definir i executar actuacions de caràcter estructural i funcional per a garantir el funcionament operatiu i l'adequació normativa dels immobles de titularitat municipal i d'escoles públiques no gestionats pel Patronat Municipal de Escoles Infantils.

b. Fer el manteniment preventiu, normatiu i correctiu d'edificacions municipals, centres escolars i preescolars, així com el manteniment de les zones enjardinades.

c. Netejar i desinfectar les dependències municipals i els espais exteriors de dependències municipals.

d. Neteja i porteria de les escoles públiques.

e. Fer el manteniment d'instal·lacions i sistemes de climatització, contra incendis i alarmes d'intrusió.

f. Netejar i desinfectar dependències i espais exteriors de dependències municipals.

g. Fer el manteniment d'ascensors i elevadors d'edificis municipals.

h. Dur a terme la gestió energètica integral d'edificis municipals i col·legis públics.

i. Planificar i executar obres de millora i remodelació d' edificis municipals.

j. Realitzar plans i propostes de millora de la gestió i del finançament de les instal·lacions de la seva competència.

k. Definir i establir les prescripcions tècniques de aplicació general al projecte, l'execució i el manteniment de les instal·lacions i equipaments de la seva competència sota criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat ambiental i financera, racionalitat i eficiència.

 
Fletxa_Tornar

ACTUALITAT