Publicador de continguts

Carta de compromisos de PalmaActiva

L'Ajuntament de Palma millora els seus serveis i adquereix compromisos respecte a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha implantat cartes de serveis, eines de gestió de la qualitat basades en la millora contínua, que ens permeten utilitzar nous mètodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaç i eficient.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organització prestadora del servei
 • la relació de serveis prestats
 • les formes de participació als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuàries
 • les formes de presentació de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuació:

Document complet o matriu de la carta de compromisos

Tríptic

Aquesta carta ha estat certificada per l'entitat externa Bureau Veritas i a continuació es pot consultar el certificat: 

  Certificat Palmaactiva 2022_2024

Imatge Bureau Veritas Norma 93200 30  

En relació a PalmaActiva, l'Ajuntament es compromet que:

 1. Es respondrà el 80% dels correus electrònics que demanen informació a través de la plataforma web en un termini màxim de 2 dies laborables des del dia següent al què es rebi el correu.
 2. Al 100% dels cursos de 10 hores o més que obtinguin una valoració global inferior a 8 punts s'establirà una acció correctiva.
 3. El 80% dels usuaris dels cursos de 10 hores o més valorarà amb una puntuació igual o superior a 8 a la qüestió relacionada amb la valoració global del curs.
 4. El 100% de les empreses que sol·liciten treballadors a PALMAACTIVA pel web, obtindrà una primera resposta en un termini màxim de 2 dies laborables (comptats des de l'endemà a la recepció de la sol·licitud).
 5. El 80% dels usuaris del projecte de orientació laboral a majors de 45 anys (CANVAS) valorarà amb una puntuació igual o superior a 8 la qüestió relacionada amb la valoració global de l'activitat.
 6. El 100 % de les empreses que sol·liciten els serveis prestats pel Centre d'empreses de PALMAACTIVA (utilització d'espais), es convocarà en un termini màxim de 3 dies laborables per a la realització d'una entrevista (comptats des de l'endemà a la recepció de la sol·licitud).
 7. El 100% de les sol·licituds dirigides a "Palma Film Office", obtindrà una primera resposta en un termini màxim de 3 dies laborables (comptats des de l'endemà a la recepció de la sol·licitud) .
 8. El 100% de las sol·licituds per donar-se d'alta com a empreses, obtindrà una primera resposta en un termini màxim de 2 dies laborables (comptats des de l'endemà a la recepció de la sol·licitud).
 9. El 80% de les empreses donades d'alta al Punt PAE, valorarà amb una puntuació igual o superior a 8 la qüestió relacionada amb la valoració global de l'activitat.
 10. El 70% dels usuaris del CIR valorarà amb una puntuació igual o superior a 8 a la qüestió relacionada amb l'atenció rebuda.
 11. El 100% de les queixes es respondrà en un termini màxim de 15 dies laborables.

El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa trimestralment i es publica al següent document:

 Quadre de comandament de la Carta de compromisos de PalmaActiva 2023.

El seguiment d'aquests indicadors dels darrers anys es publica als quadres de comandament anys 2014 , 2015 , 201620172018201920202021 i 2022

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponent als anys  20142015,  201620172018201920202021 i 2022.