Publicador de continguts

Biografia María del Carmen Palomino

Va néixer a Palma el 8 d'abril de 1967.

Diplomada en Relacions Laborals i estudis en Dret.

Certificat nivell B2 de català.

Beca "Alonso Olea" als quinze millors expedients acadèmics d'Espanya en relacions laborals.

Formació en gestió de personal, prevenció de riscs laborals, ofimàtica, relacions laborals a les administracions públiques, qualitat en la gestió sanitària, avaluació de l'acompliment, gestió directiva, SAP recursos humans.

Autora i coautora de comunicacions i pòsters d'estratègia i planificació dels recursos humans. Ponent en diferents taules relacionades amb els estudis de relacions laborals i de gestió de recursos humans en l'àmbit sanitari.

Personal estatutari des de 1987 del Servei de Salut de les Illes Balears (abans INSALUD), ocupant diferents llocs amb funcions de gestió de personal. Subdirectora de Gestió de Recursos Humans de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca (2007-2011).

Tècnica de gestió com a integrant del grup funcional per a la implantació del programa SAP (IBSALUT) 2012 a 2015.

Consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca (2015-2019).

Declaració d'activitats inicial

Declaració de bens inicial

Declaració d'activitats final

Declaració de bens final

Foto Carmen Palomino

Data darrera modificació: 13 d’octubre de 2023