Publicador de continguts

Biografia Luís Sureda Díaz

Va néixer a Palma el 25 d'agost de 1981.

Amb formació en Delineació, Arquitectura Tècnica i grau d'Edificació per la Universitat de les Illes Balears. Curs de pèrit judicial del Col·legi Oficial d'Aparelladors i curs d'eficiència energètica CEES.

Nivell C1 del marc europeu català i nivell intermedi escrit i parlat d'anglès.

En la seva carrera professional ha treballat en diferents empreses de construcció com a cap d'obra, coordinador de seguretat i director de l'execució material d'obra; a despatxos d'arquitectura com a delineant; treballs pericials per a diferents bufets d'advocats; treballs a l'Administració, concretament a l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament d'Algaida com a arquitecte tècnic; l'any 2015, creació d'oficina tècnica pròpia d'arquitectura i enginyeria.

Les seves principals aficions són viatjar i practicar esport.

Declaració d'Activitats
Declaració de Béns

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023