Publicador de continguts

Biografia Lorena Man-Li Sit

Va néixer el 1986.

És llicenciada en Dret i màster en Dret Empresarial.

Té experiència com a advocada i en gestió en àrees d'assessoria jurídica i de recaptació.

Ha estat treballant al Departament Juridicoadministratiu de l'Ajuntament d'Andratx.

Coordinadora general d'Economia, Hisenda i Innovació. Gerent de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI).

Declaració d'activitats.

Declaració de béns.

Renúncia al seu càrrec en data 14 de desembre de 2016 (Junta de Govern 21/12/2016).

Data darrera modificació: 13 d’octubre de 2023