Publicador de continguts

Biografia Jaume Ribas Seguí

Ha desenvolupat la seva activitat professional en el món del turisme a agències de viatges i companyies aèries durant més de 20 anys. Després d'un breu pas per l'Administració com a funcionari interí, ha participat durant dos anys en el llançament i consolidació del diari ARA Balears.

Durant 12 anys ha estat implicat en el moviment de pares i mares d'alumnes de les Illes Balears. Com a president d'AMIPA durant 12 anys, vocal i, posteriorment, president de FAPA Mallorca durant 5 anys, president de COAPA Balears 5 anys més i vocal a la CEAPA els dos darrers anys. Ha estat membre dels consells escolars dels seus centres. Vocal en representació de FAPA Mallorca al Consell Escolar de Palma durant 6 anys, del Consell Escolar de Mallorca durant 4 anys i del Consell Escolar de les Illes Balears durant 5 anys.

També ha estat membre actiu de les plataformes de debat i proposta educativa Cercle per l'Educació i Illes per un Pacte.

Director general d'Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears 2015-2019.

Declaració d'Activitats
Declaració de Béns

Data darrera modificació: 13 d’octubre de 2023