Publicador de continguts

Accessibilitat Infraestructures

 

  • L'Ajuntament de Palma, a través del Servei D'Accessibilitat depenent del Departament d'Infraestructures, creat al 2017 i dotat de crèdit al 2018, promou l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.
Botó infraestructures Accessibilitat - Activitats Botó infraestructures Accessibilitat - Actualitat Botó infraestructures Accessibilitat - Platges
Botó infraestructures Accessibilitat - Oficina Botó infraestructures Accessibilitat - Pla Botó infraestructures Accessibilitat - Legisla
Botó infraestructures Accessibilitat - Manuals Botó infraestructures Accessibilitat - Politica Botó infraestructures Accessibilitat - Comissio
Botó infraestructures Accessibilitat - Mesa
Fletxa_Tornar

ACTIVITATS PRINCIPALS I OBJECTIUS


a. Definir actuacions de caràcter estructural i funcional per a garantir l'accessibilitat als immobles de titularitat municipal.

b. Programar i projectar les inversions en infraestructures i equipaments urbans que responguin a necessitats estructurals sota criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat, racionalitat i eficiència, en coordinació amb l'àrea de Mobilitat.

c. Definir i establir les prescripcions tècniques d'aplicació general al projecte de la xarxa viaria municipal a qualsevol àmbit per a donar suport a les necessitats de mobilitat rodada i de vianants, sota criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat ambiental i financera, racionalitat, i eficiència, en coordinació amb l'àrea competent en matèria de mobilitat.
Fletxa_Tornar

ACTUALITAT