Àrea d'urbanisme, habitatge i projectes estratègics

Àrea d'urbanisme, habitatge i projectes estratègics

Regidor:

Óscar Fidalgo Bestard

Relació de matèries genèriques delegades:

Adscripció d'organismes i empreses:

Gerència d'Urbanisme:

Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 6a

CP 07006

Tel. 971 22 59 00 · Fax 971 44 94 40

És competència de la Gerència d'Urbanisme tramitar les llicències i comunicacions prèvies d'obres i les llicències i declaracions responsables d'activitats del terme municipal de Palma, vetlar per la seguretat dels establiments públics, tramitar l'informe d'avaluació d'edificis (IEE), vetlar pel compliment de la normativa urbanística i de l'edificació, proporcionar informació urbanística i tramitar modificacions del planejament de la ciutat. La Gerència d'Urbanisme s'estructura en cinc departaments: Planejament i Gestió Urbanística, Obres i Qualitat de l'Edificació, Activitats i Seguretat dels Establiments, Valoracions, Projectes i Informació Urbanística i, finalment, Disciplina i Seguretat dels Edificis (inclou IEE).

**** NOVETATS:

Adreça
Avinguda de Gabriel Alomar, 18 6a 07006 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 225 900

Publicador de continguts

Nom

Telèfon

Gerència Municipal d'Urbanisme

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 22 59 00

Secció d'Informació Urbanística

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 C.P.: 07006
971 225900 - ext. 8153
— 10 articles per pàgina
S'estan mostrant 11 - 12 de 12 resultats.