Publicador de continguts


Model de Ciutat inicia el projecte d'urbanisme tàctic a l'eix de Cotlliure


12 de gener de 2021

L'Àrea posa en marxa l'encàrrec del projecte d'urbanisme tàctic amb la participació activa dels veïns en la definició de l'espai públic

Neus Truyol: "Una nova manera d'entendre i viure la ciutat és possible i ho farem a Cotlliure: més espais humanitzats, més natura, més cohesió social i una ciutat que fomenta anar a peu"

Palma, 12 de gener de 2021.- L'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat posa en marxa el procés de transformació urbana de l'eix cívic de Cotlliure amb els principis de l'urbanisme tàctic, sostenibilitat i l'urbanisme col.laboratiu.

La regidora de l'Àrea, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per a informar que la Junta de Govern aprovarà demà l'inici de l'expedient de contractació per tal de licitar el projecte en diferents fases. "Posam en pràctica un nou model d'urbanisme, innovador, més humà, amb solucions badades en la natura, que fomenta la cohesió social i fa partícips els veïns del seu disseny".

Amb un pressupost de 62.190,19 €, es licita un contracte que ha d'incloure un procés de participació ciutadana i la redacció del projecte bàsic i d'execució per a la reurbanització tàctica als carrers del Camp Redó i de Cotlliure. Concretament, l'àrea d'intervenció d'aquest projecte abraça una superfície de 22.463 m² amb una longitud lineal de més de 1.120 m, que van de la plaça de París al carrer del Bisbe Bernat Nadal.

La primera fase del procés participatiu està previst que s'executi en 2 mesos i a continuació la redacció del projecte en 4 mesos més. Una tercera preveu la direcció de l'obra que s'executarà finalment.

"Superam la reurbanització tradicional i ens adaptam a solucions que la ciutat i la ciutadania demanen: més connexió amb la natura i lluita contra l'emergència climàtica, espais humanitzats, foment de la ciutat a peu, amb espais públics oberts que propiciïn la cohesió social entre barris. I tot això està previst amb l'eix cívic de Cotlliure. Una nova manera d'entendre la ciutat és possible i ho farem".

Urbanisme tàctic i col.laboratiu

L'urbanisme tàctic és aquell que permet dur a terme treballs de millora de l'espai públic, que pel seu caràcter de ràpida implantació, fàcil aplicació, fa possible una reversibilitat o reposicionament d'alguns dels seus elements. Això permet una millora ostensible de l'espai públic en un termini de temps efectiu inferior al de la reurbanització "tradicional" o estructural.

A més, aquest projecte preveu una fase inicial de participació ciutadana. "S'obrirà un procés de co-disseny o disseny cooperatiu, en el qual els veïns podran aportar decisions sobre els elements de l'espai urbà". La regidora ha exposat que, per exemple, el projecte haurà de tenir en compte les propostes sobre el posicionament de mobiliari urbà, espècies i intensitat de plantació d'arbusts i/o arbrat ornamental, materials a emprar i qualsevol altre aspecte que es desprengui del procés de participació ciutadana."

Aquest projecte dona resposta a les necessitats actuals, recollides també en els principis bàsics de nou Pla general.

Neus Truyol, a més, ha destacat que "l'Eix Cívic de Cotlliure és un projecte urbà estratègic per la ciutat, que representarà un important impacte positiu des del punt de vista social, ambiental i econòmic per a Palma". Concretament s'ha referit als següents aspectes:

 1. Mesura de cohesió territorial i social
  Aquest és un eix cívic previst des del 1973 en el Pla general de Palma i recollit en el PGOU vigent amb l'objectiu de cohesionar tres barriades amb gran densitat de població: Bons Aires, el Camp Redó i Cal Capiscol. Amb aquesta execució de l'eix cívic de Cotlliure, es culminarà la connexió amb la conversió a zona de vianants de l'eix de Blanquerna i quedarà recollit en el nou Pla general superant aquesta escala i definint-lo com a eix cívic territorial, articulant els nuclis i el Parc Agrari del Nord de Palma.
  La dignificació de l'espai públic i la promoció de la cohesió social serà eficaç per a combatre l'augment dels ja elevats nivells de pobresa i exclusió social.
  A més, permetrà dissenyar camins escolars segurs, una reclamació molt important dels centres docents del voltant de Cotlliure, que representen més de 5.000 alumnes. L'objectiu central és el de crear recorreguts i espais d'estada segurs per als infants i joves de les barriades. Un component fonamental vinculat a l'adhesió de Palma "Ciutat Educadora" i "Ciutat Amiga de la Infància i la Joventut".

   

 2. Mesura que contribueix a la recuperació econòmica i social
  L'eix fomentarà la creació d'un teixit productiu i comercial de la zona que beneficiarà els residents al barri i els barris contigus, connectant-los amb el centre i per tant generant dinàmiques de recentralització de l'activitat econòmica, productiva i comercial.
  A més, la conformació de Cotlliure en un carrer amb prioritat per a vianants és clau per a activar la figura de centre comercial a cel obert, recollit en el Pla d'equipaments comercials aprovat pel Consell de Mallorca, amb l'objectiu de promoure el petit comerç de proximitat.

   

 3. Mesura ciutat post-covid: model de ciutat saludable, humanitzada i per tant més resilient
  Si bé Palma ja estava treballant per l'impuls d'un model de ciutat saludable, aquests darrers mesos de confinament s'ha posat de manifest la necessitat urgent de repensar l'espai públic per a garantir les condicions adequades per a respectar les distàncies higièniques requerides, disposar de més espais lliures, saludables i humans.

   

 4. Millora substancial de l'espai públic basat en l'economia de recursos i l'impacte significatiu en relació amb la inversió
  Des que es va estructurar l'eixample de Palma sobre la base dels 6 eixos cívics, només s'ha executat el 14% dels 7.110 m prevists, en bona part, donades les dificultats de finançament econòmic per a executar la urbanització estructural. La nova normalitat fa que la inversió pública optimitzi les seves intervencions cercant el màxim impacte en relació amb el grau d'inversió.
  En aquest sentit la intervenció de l'Eix Cívic de Cotlliure es basa en una actuació d'urbanisme tàctic que permet treballar des de l'economia de recursos amb un cost mitjà de 50 €/m² contra els 200-300 €/m² de les intervencions estructurals portades a terme habitualment.

   

 5. Contribueix a la mobilitat sostenible i a la pacificació del trànsit
  La humanització de la ciutat significa guanyar espai per als ciutadans amb més espais verds i oberts, i per tant, fomentar els mitjans de transport més sostenibles i la reducció de la contaminació de manera ràpida i eficient.

Data darrera modificació: 5 de maig de 2023