Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma signa un preacord amb Endesa que acaba amb una dècada de litigis


21 de gener de 2021

Permet que la primera línia de la façana marítima continuï sent una zona verda i es preveuen una sèrie de compensacions per a Endesa, que manté l'edifici de GESA, un solar contigu, el de l'actual edifici d'EMAYA i 58.000 metres quadrats de superfície edificable en segona línia

 

Per part seva, l'Ajuntament disposarà d'un espai propi dins l'edifici de GESA i altres espais a segona línia

 

A més, Endesa se suma al projecte del Districte d'Innovació del Nou Llevant, una de les apostes més destacades de l'Ajuntament per a diversificar l'economia i per a permetre un canvi de model productiu

 

José Hila: "L'objectiu principal era que a la primera línia hi hagués un parc i no blocs d'edificis. Amb aquest preacord consolidam un parc per a les futures generacions, una zona verda per als veïnats i la resta de la ciutadania. Apropam un poc més la mar a Palma"

 

Neus Truyol: "Es tracta d'un acord històric, que permet donar una solució favorable als interessos públics en un conflicte patrimonial que du més de 15 anys de litigis. Estam molt satisfets perquè mantenim la promesa de protegir el parc a la primera línia i al mateix temps garantim els espais per a impulsar un projecte de present i de futur com és el Districte d'Innovació"

 

Palma, 21 de gener de 2020.- L'Ajuntament de Palma i Endesa han signat avui un acord històric que acaba amb una dècada de litigis i que reclamaven milions de doblers públics. Aquest acord permet que la primera línia de la façana marítima continuï sent una zona verda ¿amb més de 21.500 metres quadrats de parc¿, a més de sumar Endesa al projecte del Districte d'Innovació del Nou Llevant, una iniciativa ambiciosa que cerca un canvi de model econòmic i productiu.

En aquest sentit, Endesa posa a disposició de l'Ajuntament una part de l'actual edifici de GESA així com també altres espais a segona línia. En concret, se cedirà gratuïtament una superfície estimada de 2.000 metres quadrats a GESA durant 20 anys per a la ubicació del Centre Tecnològic de les Energies Renovables i altres espais del Hub de Transició Energètica que preveu desenvolupar l'Ajuntament, a més de disposar de 3.600 metres quadrats de superfície de lloguer per a implantació d'activitats econòmiques també relacionades amb el Districte Innovador. En total, 5.600 metres quadrats d'ús públic que permeten mantenir la presència de l'Ajuntament en un dels edificis emblemàtics de la Ciutat. El consistori també disposarà de 2.500 metres quadrats ja edificats en segona línia per tal d'implantar el Hub Digital.

Segons aquest principi d'acord, Endesa manté la titularitat de l'edifici de GESA i del solar confrontant, que actualment està tancat (planta baixa més una alçada). El Pla del 2009 defineix un equipament públic en aquest espai de 5.300 metres quadrats, que ara podrà complementar la funcionalitat i els usos de l'edifici de GESA. Endesa també disposarà del solar de l'actual edifici d'EMAYA (6.200 metres quadrats) al carrer de Joan Maragall i d'una superfície edificable a segona línia d'uns 58.000 metres quadrats.

Aquestes compensacions per a Endesa i l'Ajuntament es recolliran en la modificació del planejament que s'està tramitant i que es preveu aprovar de forma definitiva al ple del mes de febrer, i en el Projecte de reparcel.lació. A més, el preacord preveu que, quan se segelli l'acord definitiu, Endesa retirarà els litigis que havia imposat contra l'Ajuntament per la reordenació urbanística.

Tant Hila com Truyol han defensat avui que s'ha aconseguit una compensació favorable per a l'Ajuntament en compliment de la sentència judicial perquè es trasllada l'edificabilitat de primera línia que preveia el Pla Busquets a una segona línia, al sector Llevant. Es compleix així amb la promesa de protegir el parc a primera línia i es garanteixen els espais per a impulsar un projecte de present i de futur com és el Districte d'Innovació.

"Cal recordar que l'ordenació urbanística anterior a 2009 permetia edificis residencials de fins a 7 alçades", ha recordat el batle José Hila. "Per a nosaltres l'objectiu principal era que a primera línia hi hagués un parc i no blocs d'edificis. Era el que reclamaven els veïnats i amb aquest preacord, li donam compliment. Consolidam un parc per a futures generacions, una zona verda per als veïnats i la resta de la ciutadania. Apropam un poc més la mar a Palma", ha afegit.

"Des del 2018 hem fet una tasca incansable d'anàlisi de l'ordenació urbanística i valoració del sòl de la façana marítima molt important. L'acord d'intencions que signam avui és fruit de la negociació i el diàleg intens i fructífer que permet donar solució a un conflicte patrimonial enquistat jurídicament. Apostam per garantir l'espai lliure públic a la primera línia i per al futur de la ciutat amb nous models econòmics basats en la innovació", ha dit la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol.

Data darrera modificació: 12 de gener de 2023