Publicador de continguts

Documentació en fase d'exposició pública

Ordenança municipal per al foment de la convivència cívica a Palma

PROCES PARTICIPATIU DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER AL FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CÍVICA A PALMA.

L’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana i Civisme ha treballat en la redacció d’una nova Ordenança per ajustar la normativa municipal i adaptarla a la realitat i a les noves situacions preservant l’espai públic com espai de convivencia en condicions de seguretat i salubritat adequades. Com a consequencia, s’obre un procés de participació ciutadana perquè totes les persones interessades hi puguin manifestar opinions i fer-hi suggeriments. Preferentment es presentaran en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Palma o, de forma presencial, pel Registre general o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de les propostes/suggeriments finalitzarà el 31 de maig de 2024. 

Data darrera modificació: 22 de maig de 2024